Mark 9,31

Krydshenvisning:
Mark 8,31
Matt 17,22-23. Luk 9,43b-45