Matt 10,18

Krydshenvisning:
Mark 13,9-13. Luk 21,12-19
Sl 119,46. ApG 27,24