Matt 10,19

Krydshenvisning:
2 Mos 4,12. 5 Mos 18,18
Luk 12,11-12
Mark 13,9-13. Luk 21,12-19