Matt 10,42

Krydshenvisning:
Matt 25,40. Mark 9,41