Matt 11,19

Krydshenvisning:
Luk 7,24-35
Matt 9,10-15. 1 Kor 1,24-30