Matt 15,11

Krydshenvisning:
ApG 10,15. 1 Tim 4,4. Tit 1,15
Mark 7,1-23