Matt 15,24

Krydshenvisning:
Mark 7,24-30
Matt 10,6. ApG 13,46