Matt 15,4

Krydshenvisning:
2 Mos 20,12; 21,17. 3 Mos 20,9. 5 Mos 5,16; 27,16
Mark 7,1-23