Matt 18,4

Krydshenvisning:
Mark 9,33-37. Luk 9,46-48
Matt 23,11-12. 1 Pet 5,6