Matt 19,19

Krydshenvisning:
2 Mos 20,12-16. 5 Mos 5,16-20. Rom 13,9
3 Mos 19,18. Matt 22,39
Mark 10,17-31. Luk 18,18-30