Matt 19,22

Krydshenvisning:
Mark 10,17-31. Luk 18,18-30
Sl 62,11