Matt 19,26

Krydshenvisning:
1 Mos 18,14. Job 42,2. Luk 1,37
Mark 10,17-31. Luk 18,18-30