Matt 19,29

Krydshenvisning:
Job 42,12-13. Hebr 10,34. Matt 10,37-38
Mark 10,17-31. Luk 18,18-30