Matt 19,9

Krydshenvisning:
Mark 10,1-12
Matt 5,32. Luk 16,18. 1 Kor 7,10-11