Matt 20,26

Krydshenvisning:
Mark 10,35-45
Mark 10,42-45. Luk 22,25-27
Matt 23,11. Mark 9,35. 1 Kor 9,19. 1 Pet 5,3