Matt 20,27

Krydshenvisning:
Mark 10,35-45
Mark 10,42-45. Luk 22,25-27
Mark 9,35