Matt 20,30

Krydshenvisning:
Mark 10,46-52. Luk 18,35-43
Matt 9,27