Matt 22,11

Krydshenvisning:
Ef 4,24. Åb 19,8
Luk 14,15-24