Matt 22,24

Krydshenvisning:
1 Mos 38,8. 5 Mos 25,5
Mark 12,18-27. Luk 20,27-40