Matt 22,40

Krydshenvisning:
Mark 12,28-34. Luk 10,25-28
Matt 7,12. Rom 13,9-10