Matt 22,42

Krydshenvisning:
Es 11,1. Joh 7,42
Mark 12,35-37. Luk 20,41-44