Matt 23,22

Krydshenvisning:
Es 66,1. Matt 5,34
Luk 11,37-54
Matt 5,34-37