Matt 23,38

Krydshenvisning:
1 Kong 9,7-8. Sl 69,26. Jer 22,5
Luk 13,34-35