Matt 23,39

Krydshenvisning:
Luk 13,34-35
Matt 21,9. Sl 118,25-26