Matt 23,5

Krydshenvisning:
5 Mos 6,8; 22,12. 4 Mos 15,38-39. Matt 6,1
Luk 11,37-54
Mark 12,38-40. Luk 20,45-47