Matt 28,17

Krydshenvisning:
Luk 24,52. Mark 16,14. Joh 20,24-29