Matt 28,19

Note:
Anden mulig oversættelse: »Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, døb dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og lær dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.«
Krydshenvisning:
Es 66,19. Matt 24,14. Mark 16,15-16. Luk 24,47. ApG 1,8