Matt 5,30

Krydshenvisning:
Luk 6,20-49
Matt 18,8-9. Mark 9,47. 43. Kol 3,5