Matt 6,13

Note:
For dit er Riget og magten og æren i evighed: Denne afsluttende lovprisning er først bevidnet i senere håndskrifter.
det onde: Anden mulig oversættelse: den Onde.
Krydshenvisning:
Joh 17,15. 2 Thess 3,3. Luk 22,40. Jak 1,13. 2 Tim 4,18. 1 Krøn 29,11-12. ManB 15
Luk 11,1-4
Luk 6,20-49