Matt 6,19

Krydshenvisning:
Luk 12,32-34
Luk 6,20-49
Matt 19,21. 1 Tim 6,17-19. Jak 5,2-3