Matt 7,15

Krydshenvisning:
Jer 14,14. Matt 24,24. 1 Joh 4,1. 2 Tim 3,5
Luk 6,20-49