Matt 7,23

Krydshenvisning:
Luk 6,20-49
Matt 25,11-12. Luk 13,25-27. 1 Kor 13,2
Matt 25,12. 41. Sl 6,9