Rom 1,20

Krydshenvisning:
Sir 17,8
Sl 19,2. Hebr 11,3. Visd 13,8
Visd 13,1