Rom 1,27

Krydshenvisning:
1 Mos 19,5-8. 3 Mos 18,22. 1 Kor 6,9