Rom 11,26

Krydshenvisning:
Es 59,20-21
Sl 14,7. Matt 23,39