Rom 12,8

Krydshenvisning:
1 Kor 12,4-11
Matt 6,3. 1 Tim 5,17. 2 Kor 9,7