Rom 13,10

Krydshenvisning:
Matt 22,40. 1 Kor 13,4