Rom 14,13

Krydshenvisning:
Matt 18,7. 1 Kor 10,32