Rom 2,21

Krydshenvisning:
Sl 50,16-21. Matt 23,3-4