Rom 3,4

Krydshenvisning:
Sl 51,6; 116,11. Job 40,8