Rom 5,15

Krydshenvisning:
1 Kor 15,21-22. 45-48
Joh 1,16-17