Rom 8,17

Krydshenvisning:
Gal 4,5-7
Matt 5,11. 2 Tim 2,11-12. 1 Pet 4,13. Åb 21,7