Rom 8,2

Note:
mig: Nogle af de ældste håndskrifter har: dig.
Krydshenvisning:
Rom 6,18; 7,23. Gal 5,1