En kristen husorden

v1  Men du skal sige det, der stemmer med den sunde lære: v2  at de ældre mænd skal være ædruelige, agtværdige, besindige, sunde i troen, i kærligheden, i udholdenheden; v3  ligeledes at de ældre kvinder skal optræde, som det sømmer sig for hellige, at de hverken må være sladderagtige eller drikfældige, men skal være vejledere i det gode, v4  så de kan opdrage de unge kvinder til at elske mand og børn, v5  til besindighed og ærbarhed, huslighed, godhed, til at underordne sig under deres mænd, så Guds ord ikke bliver til spot.

v6  Forman ligeledes de unge mænd til at være besindige v7  i al deres færd, og vær selv et forbillede i gode gerninger. I din undervisning skal du være ufordærvet og agtværdig, v8  din tale skal være sund og uangribelig, så modstanderen beskæmmes, fordi han ikke har noget ondt at sige om os.

v9  Slaverne skal underordne sig under deres herrer i ét og alt og rette sig efter dem uden at sige dem imod; v10  de må ikke stikke noget til sig, men skal altid vise sand troskab, så de i ét og alt kan være en pryd for Guds, vor frelsers, lære.

v11  For Guds nåde er blevet åbenbaret til frelse for alle mennesker v12  og opdrager os til at sige nej til ugudelighed og verdslige lyster og leve besindigt og retskaffent og gudfrygtigt i denne verden, v13  mens vi venter på, at vort salige håb skal opfyldes og vor store Gud og frelser, Jesus Kristus, komme til syne i herlighed. v14  Han gav sig selv hen for os for at løskøbe os fra al slags lovløshed og skaffe sig et rent folk som sin ejendom, ivrigt efter at gøre gode gerninger. v15  Tal sådan, og forman og tilrettevis, og gør det med eftertryk. Lad ingen ringeagte dig!