Matt 7,12

Krydshenvisning:
Luk 6,31. Tób 4,15. Matt 22,40. Róm 13,8-9. Gal 5,14