Matt 7,13

Krydshenvisning:
Luk 13,24. Jer 21,8. Sír 21,10