Guds børn eller Djævelens børn

v1  Se, hvor stor kærlighed Faderen har vist os, at vi kaldes Guds børn, og vi er det! Derfor kender verden ikke os, fordi den ikke kender ham. v2  Mine kære, vi er Guds børn nu, og det er endnu ikke åbenbaret, hvad vi skal blive. Vi ved, at når han åbenbares, skal vi blive ligesom han, for vi skal se ham, som han er. v3  Enhver, som har dette håb til ham, renser sig selv, ligesom han er ren.

v4  Enhver, som gør synden, begår også lovbrud, for synd er lovbrud. v5  I ved, at han blev åbenbaret for at bære vore synder, og der er ikke synd i ham. v6  Enhver, som bliver i ham, synder ikke; enhver, som synder, har ikke set ham og kender ham ikke.

v7  Kære børn, lad ingen føre jer vild. Den, der gør retfærdigheden, er retfærdig, ligesom han er retfærdig. v8  Den, der gør synden, er af Djævelen, for Djævelen har syndet fra begyndelsen. Derfor blev Guds søn åbenbaret: for at tilintetgøre Djævelens gerninger.

v9  Enhver, som er født af Gud, gør ikke synd; for Guds sæd bliver i ham, og han kan ikke synde, fordi han er født af Gud. v10  Derved bliver det åbenbart, hvem der er Guds børn, og hvem der er Djævelens børn: enhver, som ikke gør retfærdighed, er ikke af Gud, lige så lidt som den, der ikke elsker sin broder.

Budet om indbyrdes kærlighed

v11  For dette er det budskab, I har hørt fra begyndelsen: Vi skal elske hinanden v12  og ikke være som Kain, der var af den Onde og slog sin bror ihjel. Og hvorfor slog han ham ihjel? Fordi hans gerninger var onde, men hans brors retfærdige.

v13  I må ikke undre jer, brødre, hvis verden hader jer. v14  Vi ved, at vi er gået over fra døden til livet; for vi elsker brødrene. Den, der ikke elsker, bliver i døden. v15  Enhver, som hader sin broder, er en morder, og I ved, at ingen morder har evigt liv i sig. v16  Derpå kender vi kærligheden: at han satte sit liv til for os; så skylder også vi at sætte livet til for brødrene. v17  Den, der har jordisk gods og ser sin broder lide nød, men lukker sit hjerte for ham – hvorledes kan Guds kærlighed blive i ham?

v18  Kære børn, lad os ikke elske med ord eller tunge, men i gerning og sandhed. v19  Deraf kan vi vide, at vi er af sandheden, og over for ham kan vi bringe vort hjerte til ro, v20  hvad end vort hjerte fordømmer os for; thi Gud er større end vort hjerte og kender alt.

v21  Mine kære, hvis vort hjerte ikke fordømmer os, har vi frimodighed over for Gud, v22  og hvad vi end beder om, får vi af ham, fordi vi holder hans bud og gør det, som behager ham. v23  Og dette er hans bud, at vi skal tro på hans søns, Jesu Kristi, navn og elske hinanden, som han har påbudt os. v24  Den, der holder hans bud, bliver i Gud og Gud i ham. Og at han bliver i os, ved vi af Ånden, som han har givet os.