Den store vandflod

v1  Da menneskene begyndte at blive talrige på jorden og fik døtre, v2  så gudssønnerne, at menneskedøtrene var smukke. Blandt dem tog de sig alle de koner, de havde lyst til. v3  Da sagde Herren: »Min livsånde skal ikke forblive i mennesket for evigt. De er dødelige, deres levetid skal være 120 år.«

v4  Dengang gudssønnerne gik ind til menneskedøtrene og fik børn med dem – men også siden hen – var der kæmper på jorden. Det er heltene, navnkundige mænd fra ældgamle dage.

v5  Herren så, at menneskenes ondskab var stor på jorden, og at alt, hvad de ville og planlagde dagen lang, kun var ondt. v6  Da fortrød Herren, at han havde skabt menneskene på jorden. Han var bedrøvet v7  og sagde: »Menneskene, som jeg skabte, vil jeg udslette fra jordens overflade, både mennesker, kvæg, krybdyr og himlens fugle, for jeg fortryder, at jeg skabte dem.«

v8  Men Noa fandt nåde for Herrens øjne.

v9  Dette er Noas slægtshistorie. Noa var en retfærdig mand, udadlelig blandt sine samtidige, og han vandrede med Gud. v10  Noa fik tre sønner, Sem, Kam og Jafet.

v11  Jorden var fordærvet og fyldt med vold for øjnene af Gud. v12  Gud så, at jorden var fordærvet, fordi alle mennesker på jorden handlede fordærveligt. v13  Da sagde Gud til Noa: »Jeg har besluttet at gøre ende på alle mennesker, for de er skyld i, at jorden er fuld af vold. Nu vil jeg ødelægge dem sammen med jorden. v14  Lav en ark af gofer-træ; du skal indrette den med rum, og du skal tjære den indvendig og udvendig. v15  Således skal du bygge arken: Den skal være tre hundrede alen lang, halvtreds alen bred og tredive alen høj. v16  Du skal lægge et tag på arken, og tagrygningen skal du hæve en alen. Du skal sætte en dør i arkens side, og du skal indrette den med et nederste, et mellemste og et øverste dæk. v17  Jeg bringer nu vandfloden over jorden for at ødelægge alle under himlen, der har livsånde. Alle på jorden skal omkomme. v18  Men med dig vil jeg oprette min pagt. Du skal gå ind i arken sammen med dine sønner, din kone og dine svigerdøtre. v19  Af alle levende væsener skal du bringe ét par ind i arken, for at de kan overleve sammen med dig; de skal være han og hun. v20  Af alle slags fugle, al slags kvæg og af alle slags krybdyr på jorden skal ét par gå ind til dig for at overleve. v21  Du skal tage noget af alt, der kan spises, og samle det hos dig; det skal du og de have til føde.« v22  Noa gjorde, ganske som Gud havde befalet ham.