v1  Fra Paulus, Kristi Jesu apostel ved Guds vilje.

Til de hellige, som bor i Efesos, de troende i Kristus Jesus.

v2  Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og Herren Jesus Kristus!

Lovprisning af Guds frelsesplan

v3  Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi fader, som i Kristus har velsignet os med al himlens åndelige velsignelse. v4  For før verden blev grundlagt, har Gud i ham udvalgt os til at stå hellige og uden fejl for hans ansigt i kærlighed. v5  I sin gode vilje forudbestemte han os til barnekår hos sig ved Jesus Kristus v6  til lov og pris for hans nådes herlighed, som han har skænket os i sin elskede søn. v7  I ham har vi forløsning ved hans blod, tilgivelse for vore synder ved Guds rige nåde. v8  Den gav han os i rigt mål med al visdom og indsigt v9  ved at lade os kende sin viljes hemmelighed ud fra den gode beslutning, han selv forud havde fattet v10  om den frelsesplan for tidernes fylde: at sammenfatte alt i Kristus, både det himmelske og det jordiske. v11  I ham har vi også fået del i arven, vi som var forudbestemt dertil ved Guds beslutning; for han gennemfører alt efter sin viljes forsæt, v12  så at vi kan blive til lov og pris for hans herlighed, vi som allerede forud havde sat vort håb til Kristus. v13  I ham blev også I, da I hørte sandhedens ord, evangeliet om jeres frelse – i ham blev også I, da I kom til tro, beseglet med forjættelsens hellige ånd, v14  som er pantet på vor arv, indtil forløsningen kommer for hans ejendomsfolk, til lov og pris for hans herlighed.

Bøn for menigheden om erkendelse af Guds magt i Kristus

v15  Derfor, efter at jeg har hørt om jeres tro på Herren Jesus og jeres kærlighed til alle de hellige, v16  kan jeg heller ikke holde op med at takke for jer, når jeg nævner jer i mine bønner. v17  Jeg beder om, at vor Herre Jesu Kristi Gud, herlighedens fader, vil give jer visdoms og åbenbarings ånd til at erkende ham, v18  med jeres hjertes øjne oplyst, så I forstår, til hvilket håb han kaldte jer, hvor rig på herlighed hans arv til de hellige er, v19  og hvor overvældende stor hans magt er hos os, der tror i kraft af hans mægtige styrke. v20  Med den magt virkede han i Kristus, da han oprejste ham fra de døde og satte ham ved sin højre hånd i himlen, v21  højt over al myndighed, magt, kraft, herskermagt og hvert navn, som nævnes kan, ikke blot i denne tidsalder, men også i den kommende. v22  Alt har han lagt under hans fødder, og han har givet ham som hoved over alle ting til kirken; v23  den er hans legeme, fylden af ham, der skaber hele sin fylde af alle.