Paulus, hedningernes apostel

v1  Derfor bøjer jeg mine knæ, jeg, Paulus, Kristi Jesu fange for jer hedningers skyld v2  – så sandt I har hørt om det hverv, Gud af sin nåde har givet mig med henblik på jer: v3  Ved en åbenbaring er hemmeligheden gjort kendt for mig, sådan som jeg kort skrev om det før. v4  Når I læser det, kan I se, at jeg har fået indsigt i Kristus-hemmeligheden. v5  I tidligere slægtled blev den ikke gjort kendt for menneskenes børn, sådan som den nu er blevet åbenbaret for hans hellige apostle og profeter ved Ånden: v6  At hedningerne er medarvinger og medindlemmede i legemet og har medandel i forjættelsen i Kristus Jesus i kraft af det evangelium, v7  som jeg blev tjener for ved Guds nådegave, der blev skænket mig ved hans kraft og styrke. v8  Jeg, den ringeste af alle de hellige, fik den nåde at forkynde evangeliet om Kristi uransagelige rigdom for hedningerne v9  og at oplyse alle om, hvad frelsesplanen er med den hemmelighed, som fra evighed af lå skjult i Gud, alle tings skaber, v10  så at Guds visdom i al sin mangfoldighed nu gennem kirken kan blive gjort kendt for myndigheder og magter i himmelrummet v11  efter hans beslutning fra evige tider, som han gennemførte ved Kristus Jesus, vor Herre. v12  I ham og ved troen på ham har vi frimodighed og tillidsfuld adgang til Gud. v13  Derfor beder jeg om, at I ikke taber modet over mine trængsler for jeres skyld. De er en ære for jer.

Bøn for menigheden om styrke og indsigt

v14  Derfor bøjer jeg mine knæ for Faderen, v15  efter hvem hvert fædrenehus i himlene og på jorden har navn, v16  og beder om, at han i sin herligheds rigdom med kraft vil give jer at styrkes i det indre menneske ved hans ånd, v17  at Kristus ved troen må bo i jeres hjerter og I være rodfæstede og grundfæstede i kærlighed, v18  så at I sammen med alle de hellige får styrke til at fatte, hvor stor bredden og længden og højden og dybden er, v19  og til at kende Kristi kærlighed, som overgår al erkendelse, så I fyldes, til hele Guds fylde nås.

v20  Ham, som formår med sin kraft, der virker i os, at gøre langt ud over alt, hvad vi beder om eller forstår, v21  ham være ære i kirken og i Kristus Jesus i alle slægtled i evighedernes evighed! Amen.